พิธีเปิดบ่อบาดาลที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าชมทั้งหมด 64 ครั้ง