ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี
เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564 เข้าชมทั้งหมด 44 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์