ประกาศราคากลางในการจัดซื้่อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองตาอุ๊ หมู่ที่ 5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เข้าชมทั้งหมด 52 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์