ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เข้าชมทั้งหมด 95 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์