ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เข้าชมทั้งหมด 13 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์