ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าชมทั้งหมด 123 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์