การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2561)
เมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561 เข้าชมทั้งหมด 289 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์