ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 15 ป้าย และป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 10 ป้าย ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เข้าชมทั้งหมด 183 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์