ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล.เลียบคลองยายหนู หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เข้าชมทั้งหมด 111 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์