ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลองชูกั๊ง บริเวณ หมู่ที่ 3 (บ้านคลองโรงปูน)
เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2562 เข้าชมทั้งหมด 156 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์