แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 7 ครั้ง