การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1 งวดเดือนตุลาคม 2559 - เดือนธันวาคม 2559)
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 5 ครั้ง