การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน 2560 - เดือนมิถุนายน 2560)
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 341 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์