ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโดยสาร ไม่ประจำทาง (สองแถว) ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าชมทั้งหมด 63 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์