ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25601 ถึง เดือนกันยายน 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เข้าชมทั้งหมด 205 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์