ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เข้าชมทั้งหมด 61 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์