ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เข้าชมทั้งหมด 34 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์