รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)
เข้าชมทั้งหมด 15 ครั้ง