ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เข้าชมทั้งหมด 18 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์