ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และดูแลบริเวณรอบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เข้าชมทั้งหมด 12 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์