ติดต่อ - สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทร 034-499477 , โทรสาร 034-499478 ต่อ 16

ติดต่อสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง