วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสีเขียว "
        เว็บบอร์ด   ติดต่อเรา  
รายงานแสดงฐานะการเงิน
รายงานการเงิน(ประจำเดือน)
- รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

รายงานการเงิน(ไตรมาส)
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 59- ธ.ค. 59)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 59- มี.ค. 60)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 59- มิ.ย. 60)

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

รายงานการเงิน(ประจำปี)
< ย้อนกลับ
เข้าชมเว็บไซต์ 7518 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน