ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองตาอุ๊ หมู่ที่ 5,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เข้าชมทั้งหมด 40 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์