ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เข้าชมทั้งหมด 71 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์