ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2562 เข้าชมทั้งหมด 67 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์