ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560)
เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 76 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์