ติดต่อ - สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลบางยาง

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทร 034-499477-8 โทรสาร 034-499479

Email : bangyang2010@gmail.com

ติดต่อสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง