จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ วัดหนองนกไข่
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เข้าชมทั้งหมด 41 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์