คำสั่ง สภา อบต.บางยาง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภา อบต.บางยาง แทนตำแหน่งที่ว่าง
เมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2564 เข้าชมทั้งหมด 171 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์