ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ (work from home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เข้าชมทั้งหมด 169 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์