ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมตำบลคลองตัน หมู่ที่ 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เข้าชมทั้งหมด 50 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์