ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เข้าชมทั้งหมด 60 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์