ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนรุ่งผลดีพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เข้าชมทั้งหมด 54 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์