ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เข้าชมทั้งหมด 147 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์