รับโอนพนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 85 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์