ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าชมทั้งหมด 57 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์