ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวถนนพร้อมขยายไหล่ทางถนนประชาร่วมใจ 1 ซอย 18 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดนราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าชมทั้งหมด 51 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์