ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการชาญชราศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 30 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์