ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณในการดูงานโครงการชาญชราศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 24 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์