ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม , อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 21 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์