บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลบางยาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 57 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์