ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 800 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 34 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์