ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.กันตลิ่งพังคลองยายหนู ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 14 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์