ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566 เข้าชมทั้งหมด 12 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์