ประกาศราคากลางในการจัดซื้่อจัดจ้างจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เข้าชมทั้งหมด 13 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์