ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคงดี หมู่ที่ 11,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เข้าชมทั้งหมด 7 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์