ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมการประชุม ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบางยาง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 เข้าชมทั้งหมด 80 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์