ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 เข้าชมทั้งหมด 68 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์