ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการชาญชราสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566 เข้าชมทั้งหมด 3 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์