ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในส่วนที่สามารถยื่นแบบได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เข้าชมทั้งหมด 347 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์